Uncategorized

The Natural Environment – The Heymanns@Signon

by thestreetswalker | 12.09.11


אזלת ידו של הצלם נחשפת כאשר אין זה עוד אפשרי לצופף את סך המרכיבים תחת מסגרת אחת. אותו מלבן התוחם את עינו של הצלם אל העולם מאפשר לו לסדר את הפרטים השונים הסובבים אותו לפי סדר חשיבות ברור ומובהק, שיאפשר למתבונן להתמקד במכלול האלמנטים השונים בתמונה כעל עולם הרמוני ומתואם להפליא.

אולם כאשר העולם הנתון, ובמקרה זה ביתה של משפחת הימן, הינו הרמוני ומתואם להפליא, אין זה אפשרי עוד למסגר אותו. האפשרות היחידה לחוות אותו במיטבו היא השתהות ארוכה ככל הניתן במקום, התרווחות על הספה הצהובה שבסלון, והתבוננות באור השמש שנופל על שולחן העבודה. וגם אז, העין אינה יודעת שובע.

פלורנס, במקור מניס, ויעקב, במקור משטרסבורג, הכירו בפריז, לאחר שיעקב כבר היגר ארצה. הם עברו לדירה שכורה בירושלים ב-1980, ותרו במשך שנה אחר “בית עם המון סגנון” (כך, לפי פלורנס), עד שמצאו את הבניין הערבי הזה, שבמושבה הגרמנית. 


 “לא רציתי דירה שיכולה להיות בכל המקומות בעולם”, מספרת פלורנס, “אלא מקום שמרגישים את התחושה של ירושלים. יש בתים שאני מרגישה כל כך לא טוב בהם, ואני צריכה להרגיש טוב בבית שלי. בית זה לא רק משהו פונקציונלי, זה צריך להיות עם אווירה, ועם סגנון, ולשקף אותי. אני אוהבת להיות בבית ואת ההרגשה הזו שאין הבדל ביני לבין הבית, ושזה הבית שלי”.
לטקסט המלא: נרג’  

tags:

the latest

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

At Home, Nat and Ira Kublin, Frankfurt

by The Streets Walker Read more

3 Responses

  1. 02 Anonymous

    וואו, בית מהמם. סוף סוף אני יודעת איפה המיה מיה מורן צילמה את תמונות האם והבת שלה….הייתי משוכנעת שזה בחו”ל.

    Reply
  2. 03 espadrille154

    מהמם! כבר ראיתי את הבית בתמונות אחרות, אבל שוב, פשוט מהמם..

    Reply

write a comment

*

Designed by Natasha Boguslavsky |
development by tipoos