Uncategorized

איפה אתם תהיו הערב?

by thestreetswalker | 03.09.11

tags:

the latest

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

At Home, Nat and Ira Kublin, Frankfurt

by The Streets Walker Read more

2 Responses

  1. 01 Viva Labido

    היי, צילמת אותי!

    Reply
  2. 02 Anonymous

    אני בבית. אני לא מרגישה שזו מחאה שיש לי מקום בה. גם אם אני מאמינה במסרים האלה.אני רואה ש”מובילי המחאה” מנותקים, לא באמת רוצים פיתרון ולשבת ולהבין שדברים הולכים בהדרגה ועם התפשרות.ולא, ת”א זה לא המקום היחיד לגור בו וכן, במקומות אחרים- יותר זול ויותר קל להתנהל.וכן- נראה שהרצון הוא להפיל את הממשלה ולהשפיל אותה. אז אני לא שם עם היהירים והמנותקים בדרכם שלהם- גם אם גמני רוצה מאוד צדק חברתי ופועלת למענו בערוצים ששלי.

    Reply

Leave a Reply to Anonymous

*

Designed by Natasha Boguslavsky |
development by tipoos