The Natural Environment – Mordehai Avraham@Signon

by thestreetswalker | 04.06.11

עשרות חנויות המזכרות הניצבות זו לצד זו בכל אתר תיירות קטן או גדול ברחבי הגלובס אינן ניצבות במקומן לחינם. מכל ביקור ברחבי תבל אנו מקפידים לרכוש מזכרות (המזכירות, יותר מכל, זו את זו) שיישאו עמן את הזכרונות מאותו מקום מרוחק, וישמשו כעדות איתנה לכך שאנו “היינו שם”.

כאשר המזוודה אינה יכולה עוד להכיל את אותו פסלון אייפל/ביג-בן/פיזה, או אז הופכת המזכרת לזכרון אמיתי. אנו מנסים לזכור את רוחו של המקום שהתחבב עלינו, ובניסיון לשמר את הזיכרון, המקום מעצב את סביבתנו ואת ביתינו.

ביתו של מרדכי אברהם (המשמש גם כסטודיו שלו) מעיד על מקומות מגוריו השונים, ועל חיבתו לארצות רחוקות – בין אם מדובר באוסף מרשים של ספלי מזכרות מערים שונות בעולם ובין אם בבחירת הצבעים של רהיטיו.

הביקור-בית שערכתי בדירתו של מרדכי אברהם התפרסם לפני כשבועיים במוסף “סגנון”. פה תוכלו למצוא את הטקסט המלא.
tags:

the latest

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

At Home, Nat and Ira Kublin, Frankfurt

by The Streets Walker Read more

write a comment

*

Designed by Natasha Boguslavsky |
development by tipoos