The Blog’s BFF – Shelly Shaul

by thestreetswalker | 29.03.10

זמן קצר לאחר שפתחה יעל את הבלוג ההליכה עמה ברחובות העיר נעשתה לא קלה בכלל. כיוון שהחלה לתור אחר “עוברי אורח מסוגננים”, עיניה החלו לפזז ולפזול מאדם למישנהו עם כל צעד ושעל שעשינו.
היא פיתחה יכולת מיוחדת של בחינה ראשונית, שלאחריה הגיעה בהייה נוקבת ולבסוף – רדיפה, שהסתיימה בלכידה מושלמת של המצולמים ברי המזל.
אותה צורת בהייה ייחודית שפיתחה יעל, המתבטאת בבחינה מדוקדקת אך מהירה לכל אורך גוף האובייקט דבקה במשך הזמן גם בי. אולם, בניגוד אליה, אין לבהייתי מטרה מקודשת והגמילה מהרגל מגונה שכזה התבררה כקשה.

tags:

the latest

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

At Home, Nat and Ira Kublin, Frankfurt

by The Streets Walker Read more

One Response

  1. 01 Anonymous

    יפהפייה. איזה חיוך!

    Reply

write a comment

*

Designed by Natasha Boguslavsky |
development by tipoos