Denim, On Levontin Street, Tel Aviv

by thestreetswalker | 02.06.09
במקום שאכתוב את פרטיו במחברתי המקומטת או להגיש כרטיס ביקור תמציתי, העניק לי שאול נמרי גלויה, שבצידה האחד ציור ובצידה השני קריאה לקחת חלק ביוזמתו החדשה: יריד אמנים בגן החשמל. “הכל מתאים”, הסביר. השכונה הולמת את הקונספט, יש חניון צמוד שיקל על ניוד הסחורה, וככלות הכל – איזה שימוש ראוי מזה ניתן למצוא לגינה, הוא תהה. “להסתפק במועט זה נחמד”, אמר. “אבל למה להסתפק במועט אם אפשר להסתפק בהרבה”?
tags:

the latest

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

At Home, Nat and Ira Kublin, Frankfurt

by The Streets Walker Read more

write a comment

*

Designed by Natasha Boguslavsky |
development by tipoos