הפעם גם פולין לוקחת חלק

by thestreetswalker | 15.04.08

השבוע כיתתי רגליי אל apt98 או הלופט של קסטיאל (אין דעה מוצקה כיצד באמת קוראים למקום), לפתיחת שנת פולין בישראל. ויש גם נציג מפולין. היתר- mouse.co.il

tags:

the latest

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

At Home, Nat and Ira Kublin, Frankfurt

by The Streets Walker Read more

write a comment

*

Designed by Natasha Boguslavsky |
development by tipoos