Uncategorized

המטפחת הזו, ברחוב דיזנגוף, שישי בצהריים

by thestreetswalker | 18.11.07

שרה, משטוקהולם

בכול פעם מחדש קשה לי לשאול תיירים לגילם ולמקורות בגדיהם. אין הדבר תלוי במידת החביבות שלהם, אלא בתחושת ה”ישראליות” שהשאלות הללו מעלות בי; מן תחושה של חוסר נימוס שהתיירים המגיעים ארצה יתרצו במנטליות הלבנטינית. סביר להניח שזה חסר כל בסיס.
המטפחת בעלת הדפס הפרחים נהדרת, בעיני. היא מתכתבת עם המטפחות האתניות של בלנסיאגה, ומוסיפה מעט צבע לתלבושת השחורה.

tags:

the latest

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

At Home, Nat and Ira Kublin, Frankfurt

by The Streets Walker Read more

write a comment

*

Designed by Natasha Boguslavsky |
development by tipoos