Uncategorized

בשדרות בן גוריון, שישי בצהריים

by thestreetswalker | 17.11.07


עם הגיעו לדירה, הודיע האביר על התרנגולת הלבנה שלי על התקהלות יוצאת דופן בגודלה בשדרות בן גוריון השוקקות גם כך כהרגלן בימי שישי קודש. כסקרנית מסורה יצאתי לבדוק את פשר המהומה ומצאתי את “שדרה על הראש”, הפנינג מחווה לאי אילו מנהיגים שאהבו לעמוד על הראש. אך ביחוד בלטו שם דמויות מאגדות ילדים ידועות, ובלבוש ימי-ביניימי מושקע.


tags:

the latest

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

At Home, Nat and Ira Kublin, Frankfurt

by The Streets Walker Read more

write a comment

*

Designed by Natasha Boguslavsky |
development by tipoos