Uncategorized

הפרחים הללו, בנחלת בניימין, ראשון אחה”צ

by thestreetswalker | 12.11.07

לאחרונה נחלת בניימין התחבבה עלי במיוחד, בייחוד לאור שיפוצי המבנים והמדרכות הנרחבים, המשפרים את מראה המקום לעין שיעור. במסגרת שיטוטי לאורך הרחוב נתקלתי בחליפה הפרחונית הזו, כאשר ידיה של עלמת החן אוחזות בפרחים התואמים לחליפה במידה לא מועטה. העלמה השיבה לשמה, ואף חזרתי אחריו, מאחר שפעם שמעתי כי אמירת שמו של אדם בקול, תמנע את שכיחתו בעתיד. אולם לאחר שנפרדתי ממנה לשלום, ופתחתי פנקסי לרשום את פרטיה, הללו פרחו מזכרוני. כל שאני זוכרת הוא שהעלמה הגיעה ארצה היישר מלטביה.

tags:

the latest

yael_sloma_thestreetswalker_lior_m

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more
yael_sloma_thestreetswalker_yaffo_opening_m

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more
nat6_m

At Home, Nat and Ira Kublin, Frankfurt

by The Streets Walker Read more

2 Responses

  1. 01 Anonymous

    פאקינג וואו!

    Reply
  2. 02 Anonymous

    רואים שהיה יום חורפי.

    Reply

write a comment

*

Designed by Natasha Boguslavsky |
development by tipoos