Uncategorized

המכנסיים הצבעוניים, בנחלת ביניימין, ראשון שעבר אחה”צ

by thestreetswalker | 24.10.07

יעל, 22

לאחר שצילמתי תמונה זו, הבחנתי בכך שלמעשה אינני מצלמת כמעט כלל אנשים הלבושים בסגנון בעל אוריינטציה הודית, על אף שהזה נפוץ לעילא ברחובותינו האפרוריים. ובכן, הודות ליעל מעט איזנתי את הפער. אהבתי את הצללית המיוחדת שיצרו המכנסיים שלבשה, ואת ה”היענות” של השמלה ללכת בעקבות תוואי גזרת המכנסיים.
מעלה אחת נוספת עלינו לטובה: אהבתי את שילוב ההדפסים הצבעוני במיוחד.

מכנסיים, שמלה וסיכות שיער- נאני (יעל עובדת בחנות);

tags:

the latest

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

At Home, Nat and Ira Kublin, Frankfurt

by The Streets Walker Read more

write a comment

*

Designed by Natasha Boguslavsky |
development by tipoos