Uncategorized

מכנסיים לבנים, מול גן מאיר, חמישי אחה”צ

by thestreetswalker | 11.08.07

וווה (לא טעיתי), 26

רק לאחר מספר שניות השתכנעתי שעלי לצלם את וווה. כיביכול הלבוש שלו איננו שונה באופן מהותי מיתר גברברי ארצנו, אולם אני סבורה כי יש לציינו לטובה הודות למכנסיים הנהדרות הללו. לרוב מכנסי 3/4 חוטאות בגזרה נוראה בעליל, במקרה הזה התאהבתי בגזרה הצמודה לגוף המלווה את המתאר הטבעי.
מעלה אחת נוספת עלינו לטובה: מדובר באחלה של סנדלים, המהוות תחליף מצויין בהחלט לנעלי האצבע השכיחות יתר על המידה.

חולצה- של חבר; מכנסיים- נרכשו כבר לפני שנתיים, מקורן נשכח זה מכבר; נעליים- מחנות בדיזינגוף;

tags:

the latest

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

At Home, Nat and Ira Kublin, Frankfurt

by The Streets Walker Read more

write a comment

*

Designed by Natasha Boguslavsky |
development by tipoos