Uncategorized

הקיץ כאן? ברחוב דיזינגוף, רביעי אחה”צ

by thestreetswalker | 20.07.07

הלן, 20

אין לי מושג איך מצחה איננו בוהק מזעה בחום שהלהיט את רחובותינו האפרוריים באותן שעות אחר הצהריים. בעוד טובות בנותינו מתהלכות מיוזעות בגופייה ובמכנסונים, מנסות לשרוד בין משב המזגן הקריר שבפתח חנות אחת לשנייה, החליטה הלן שמדובר במזג אוויר הולם לצעיף ולג’קט. לשאלתי ענתה שבהחלט נעים לה בבגדיה הארוכים.

אהבתי את האופן בו בליל הצבעים והבדים שכביכול אינם קשורים לשני משתלבים זה בזה.

תיק וצעיף- מהשוק בעיר העתיקה בירושלים;

tags:

the latest

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

At Home, Nat and Ira Kublin, Frankfurt

by The Streets Walker Read more

write a comment

*

Designed by Natasha Boguslavsky |
development by tipoos