Uncategorized

השמלה הזו, קינג ג’ורג’, חמישי אחה”צ

by thestreetswalker | 13.07.07

מירב

זמן רב תרתי אחר שמלת מקסי ראויה. נראה לי שהשמלה שלובשת מירב הולמת את ההגדרה הזו. על פי התחזית, שמלות המקסי אמורות לפשוט ברחובותינו האפרוריים במהלך העונות הקרובות. כבר בימים אלו אני רואה מגמת עלייה ברייטינג של השמלות החסודות, שזה זמן רב לא נצפו בשטח. ברוך שובכן.

שמלה- שוק הפישפשים;

tags:

the latest

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

At Home, Nat and Ira Kublin, Frankfurt

by The Streets Walker Read more

write a comment

*

Designed by Natasha Boguslavsky |
development by tipoos