Uncategorized

ברחוב קינג ג’ורג’, שני אחה”צ

by thestreetswalker | 29.05.07
הן כל כך צבעוניות.. המגזינים הקיץ מדברים על צבעוניות הבגדים. הרגשתי שהשיער הורוד והמשקפיים הירוקים נלקחו מאיזו הפקת אופנה לקיץ זה.
מימין- טליה: משקפיים- מחנות בתחילת אלנבי (נראה לי שהכוונה לעץ המשקפיים); שרשאות- הום-מייד; חולצה- עודפים מהשוק.
משמאל- מרינה: כובע- מאותה החנות של המשקפיים של טליה; משקפיים- אמא “זה מלפני הספירה”; שרשרת- “ידיד שלי שיושב עכשיו בכלא הביא לי”; שמלה- מחנות בקינג ג’ורג’;
tags:

the latest

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

At Home, Nat and Ira Kublin, Frankfurt

by The Streets Walker Read more

write a comment

*

Designed by Natasha Boguslavsky |
development by tipoos