Uncategorized

שדרות רוטשילד, שלישי אחה”צ

by thestreetswalker | 19.04.07


כשפגשתי את ביטניה, 21, היא ממש מיהרה. אמנם הסכימה להצטלם, אולם בטרם הספקתי לשאול למקורות בגדיה, כבר המשיכה בדרכה. ביטניה מאוד בלטה בנוף העירוני. כביכול, השילוב של טייץ שחור ובגד גוף כחול כהה שגרתי, אך העליונית הצהובה מבד מגבת עשתה את שלה, ובצורה מפתיעה השתלבה מושלם.
כן. אני יודעת. התמונה שרופה. מצטערת. זה לא יקרה בשנית, אני מקווה.

tags:

the latest

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

At Home, Nat and Ira Kublin, Frankfurt

by The Streets Walker Read more

write a comment

*

Designed by Natasha Boguslavsky |
development by tipoos