Uncategorized

קעקוע בשינקין

by thestreetswalker | 05.04.07


את יניב, 19, פגשתי במה שנדמה כחופשה מהצבא. במכנסי ירוק זית וחולצת יחידה מופשלת שרוולים, הפרט שלכד את תשומת ליבי היה כתובת שחורה שקועקעה על ידו השמאלית. האמת שהתלבטתי האם התמונה מתאימה לאופיו הרצוי של הבלוג; האם הוא אמור להכיל תמונות מסוג זה. בסופו של דבר החלטתי שכל דבר ייחודי, מעניין, שלוכד את עיני ברחוב ראוי להיות מונצח כאן.

צילמה: ברית
שליט

tags:

the latest

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

At Home, Nat and Ira Kublin, Frankfurt

by The Streets Walker Read more

write a comment

*

Designed by Natasha Boguslavsky |
development by tipoos