Uncategorized

שיר הלל לנעליים

by thestreetswalker | 27.03.07


את דקלה, 24, פגשתי בהפסקת סגריה מחוץ לחנות “בהונות”, שם היא מרוויחה את לחמה. לאחר שהסכימה להצטלם עבור הבלוג, הוסיפה שגם ב”טיים אאוט” בחרו בה לאחת מעשרת המתלבשים הטובים בעיר ללא הפסקה. פרט לנעליים, אותן קיבלה מן החנות, את החצאית רכשה מחנות יד שנייה, ואת החולצה בארצות הניכר. אני חושבת שבחירת הצבעים שעשתה הייתה מאוד מעניינת, אך באותו המקום שדקלה הצליחה רבים וטובים נופלים. רחובות תל אביב עמוסים בצעירות העוטות של גופן את שלל צבעי הקשת. בנות יקרות, אנא למדו והשכילו מן התמונה שלפניכן.
-מומלץ להגדיל ולהתבונן בנעליים מקרוב. הדוגמא שלהן מאוד מיוחדת –

tags:

the latest

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

Jerusalem, Gallery Yaffo 23

by The Streets Walker Read more

At Home, Nat and Ira Kublin, Frankfurt

by The Streets Walker Read more

write a comment

*

Designed by Natasha Boguslavsky |
development by tipoos